Doprava zdarma desde 60 €

×

Varovani! Toto je strojový překlad a nejspíš vás rozesměje.

Principios

Konzistence a transparentnost jsou klíčovým pilířem každé práce s odpovědností. Pomocí našeho rámce politiky odpovědnosti objasňujeme naše postoje, řídíme naše rozhodování a definujeme očekávání našich obchodních partnerů. Rámec zahrnuje zásady týkající se etiky podnikání, lidských práv, bezpečnosti výrobků a životního prostředí.

Etický kodex chování v podnikání

Kodex chování sděluje závazky společnosti Flying Tiger Kodaň a pomáhá zaměstnancům řídit se jimi tím, že vysvětluje zásady a požadované kroky. Vztahuje se na všechny osoby na všech úrovních, které pracují pro společnost, nebo na jakoukoli osobu jednající jménem společnosti. Od všech osob se očekává, že si kodex chování přečtou, porozumí mu a budou jej dodržovat.

Buzón de Transparencia

Denunciante je online platforma, kde může kterýkoli zaměstnanec Flying Tiger Copenhagen nahlásit porušení Kodexu obchodního chování nebo jakékoli neetické chování kolegů či manažerů. Denunciante je umístěn na externí platformě a je 100% anonymní a důvěrný.