Fragmento gratis desde 60€

×

Advarsel! Det her er en maskinoversættelse, som bringer på smilet frem.

Betingelser, der gælder for konkurrencen

Merci de lire attentivement les Conditions de participation applicable au jeu concours (les " Conditions "). Ved at deltage i denne konkurrence (Concours) accepterer du de betingelser, der er beskrevet nedenfor. Vous devriez également prendre connaissance de notre politique de confidentialité à l'adresse suivante : https://fr.eu.flyingtiger.com/pages/privacy-and-cookie-policy/ qui vous explique comentario Flying Tiger Copenhagen va traiter les données staffles que vous nous communiquez à l'occasion de votre participación à ce Concours.

 1. Le Concours est organisé et géré par TIGER STORE France 4, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne, sous le numéro RCS 802 et dont le siège social est situé au 464 rue de la Boétie , 578 PARIS.
 2. Le Concours est ouvert à toute personne physique âgée de plus de dix-huit (18) ans, residant en France métropolitaine, à l'exception des membres du personal des structure de la société Flying Tiger Copenhagen ou de toute autre société faisant partie du groupe Zebra A/S, samt leur conjoint/concubin et les membres de leur famille.
 3. Le Concours est diffusé via des affiches exposées dans les boutiques Flying Tiger Copenhagen
 4. Deltagelse i konkurrencen indebærer en fuldstændig og ubetinget accept af de præsenterede betingelser i deres helhed.
 5. La participación à ce Concours est gratuite, et sin obligación d'achat.

Deltagelsesbetingelser

 1. Deltagelse i konkurrencen er åben fra den 15. november 2021 kl. 00.01 ("Startdato") til den 14. december 2021 kl. 23.59 ("Afslutningsdato").
 2. For at deltage i konkurrencen skal deltagerne :
 • acceptere og respektere de nærværende betingelser;
 • scanne den QR-kode, der er præsenteret på konkurrencens opslag;
 • s'inscrire à la newsletter Flying Tiger Copenhagen en soumettant un email valide et être abonné à la newsletter en fecha del 15 de diciembre de 2021;
 • udfylde formularen til deltagelse i konkurrencen, som vil blive sendt pr. e-mail med angivelse af følgende oplysninger: navn, navn og e-mailadresse.
 1. Hver deltager kan kun deltage en (1) gang. Flying Tiger Copenhagen forbeholder sig ret til at afvise deltagelse af enhver person, der har indgivet eller forsøger at indgive mere end én (1) deltagelse.
 2. Ethvert deltagelsesformular, der er ufuldstændigt, upræcist eller ikke overholder de gældende betingelser, betragtes som nul. Enhver form for svig eller forsøg på svig, f.eks. at skabe falske identitetsoplysninger for at deltage flere gange, er erklæret ugyldig. Flying Tiger Copenhagen forbeholder sig ret til at afvise enhver formular, der ikke overholder de foreliggende betingelser, herunder enhver formular, der er ufuldstændig eller ikke kan læses, fra konkurrencen.

Prisen og udpegelse af vinderne

 1. Hver deltager, der indsender sin deltagelse som angivet ovenfor ("Participation Valide"), deltager i den udtrækning i sorteringen, der finder sted den 15. december 2021 ("tirage au sort ").
 2. Le tirage au sort est effectué par un jury de trois représentants de Flying Tiger Copenhagen (le " Jurado"). Juryens afgørelse kan ikke indbringes for domstolene.
 3. De ti (10) første deltagere, der udvælges ved udskrivelsen af den endelige udtrækning (den/de " vinder(e) "), vinder en Flying Tiger Copenhagen Noël-hotte, som indeholder Flying Tiger Copenhagen-produkter med et samlet beløb på ca. 50 € (den " hotte ").
 4. Le detail des produits contenus dans la Hotte est déterminé par Flying Tiger Copenhagen, à son entière discrétion. La Hotte sera livrée au domicile du Gagnant.
 5. Inden vinderen erklæres som vinder og modtager Hotte, forbeholder Flying Tiger Copenhagen sig ret til at anmode enhver deltager om at begrunde betingelserne for at deltage i konkurrencen (navnlig vedrørende alder, bopæl og identitet). Hvis disse oplysninger ikke leveres af vinderen inden for en rimelig frist fastsat af Flying Tiger Copenhagen, vil vinderen blive udelukket fra konkurrencen og vil ikke kunne få gevinst. I dette tilfælde vil Flying Tiger Copenhagen udtage en ny deltager.

Information des Gagnants et remise des Prix

 1. De vindere vil blive informeret pr. e-mail inden for de syv (7) dage efter afleveringsdatoen ( Notificación). De deltagere, der ikke er tilbageholdt, vil ikke blive informeret. Les Gagnants pourront également être annoncerés dans une Story Instagram sur @flyingtigerfr, ce que les Gagnants acceptes.
 2. La livraison sera effectuée par Flying Tiger Copenhagen qui envoie une (1) Hotte à chaque Gagnant. De nærmere leveringsbetingelser for Hotte vil blive fastlagt af Flying Tiger Copenhagen. De nærmere oplysninger om levering af hotten (herunder, men ikke begrænset til, klokkeslæt, dato og leveringssted) vil blive leveret til kunden i forbindelse med anmeldelsen.
 3. si Flying Tiger Copenhagen ikke modtager en tilbagelevering fra Gagnant inden for de syv (7) dage efter meddelelsen eller hvis en Gagnant ikke er i stand til at modtage Hotte af en eller anden grund, denne deltagelse vil blive betragtet som nuls og Flying Tiger Copenhagen vil inden for en rimelig tidsfrist udvælge en ny vinder blandt de værdifulde deltagelser og derefter indtil de ti (10) hottes er blevet vundet.
 4. De personlige oplysninger, der indsamles i forbindelse med konkurrencen, vil blive behandlet i overensstemmelse med Flying Tiger Copenhagens fortrolighedspolitik på følgende adresse:

https://fr.eu.flyingtiger.com/pages/privacy-and-cookie-policy/

 1. De personlige oplysninger, der indsamles i forbindelse med deltagelsen i konkurrencen, behandles, registreres og anvendes af Flying Tiger Copenhagen med det formål at sikre en god forvaltning af den aktuelle konkurrence, at forebygge vindere og at udlevere vindere.

Forskellige betingelser

 1. Indsendelse af en online-deltagelsesformular eller enhver anden form for bevis for indsendelse af en online-deltagelsesformular udgør ikke et bevis for modtagelse af din deltagelse. Flying Tiger Copenhagen accepterer intet ansvar for tilmeldinger, der er ukorrekt udfyldte, tabt, forsinkede eller som ikke er modtaget af en eller anden grund.
 2. Flying Tiger Copenhagen's ansvar vil ikke blive fremmet, hvis spillet i et tilfælde af force majeure eller uafhængigt af hans vilje skulle ændres, afbrydes eller annulleres.
 3. Flying Tiger Copenhagen forbeholder sig ret til at ændre konkurrencens format og/eller at udsætte eller aflyse konkurrencen eller en eller flere etaper, helt eller delvist, af årsager, der er uafhængige af dens vilje, uden ansvar over for deltageren.
 4. De produkter, der er indeholdt i Hotte, skal anvendes i overensstemmelse med de brugsanvisninger, der er leveret sammen med produkterne, til den brug, der er angivet i brugsanvisningerne. Flying Tiger Copenhagen ne peut être tenue responsible en cas d'usage non conforme au mode d'emploi.
 5. Le contenu de la Hotte n'est ni transférable, ni échangeable et aucune alternative en espèces ne sera offerte in le cas hvor un Gagnant ne serait pas en mesure de recevoir son gain pour quelque raison que ce soit.
 6. Flying Tiger Copenhagen kan ikke holdes ansvarlig, uden at denne liste er begrænsende for enhver teknisk, materiel eller logistisk fejl af nogen art, hvad enten det er, risikoen for forurening med eventuelle virus, der cirkulerer på nettet, eller manglende beskyttelse af visse data mod eventuelle fejl.
 7. Deltagelse i konkurrencen indebærer kendskab til og accept af karakteristika og begrænsninger af internettet, både hvad angår de tekniske præstationer, svartider for konsultation og for forespørgsel eller overførsel af oplysninger.
 8. De foreliggende betingelser er reguleret af den franske lov. Parterne bestræber sig på at løse enhver uoverensstemmelse, der skyldes fortolkningen eller gennemførelsen af de foreliggende betingelser, på en venlig måde. Hvis uoverensstemmelsen fortsætter, vil den blive indbragt for de kompetente domstole.

Hvis De har spørgsmål om konkurrencen eller har brug for at kontakte os, bedes De kontakte vores kundeservice på følgende adresse: info-fr@flyingtiger.com