Vie frakt från 60€

×

Varning! Det här är maskinöversättning som med stor sannolikhet får dig att le.

Vår affärsmodell

Är du nyfiken på våra inköp eller hur vi utformar våra butiker? Läs allt om vår affärsmodell nedan.

Vi utformar våra egna produkter

Vårt produktsortiment utvecklas på vår egen produktavdelning och är inspirerat av vårt danska arv, med starkt fokus på produktrelevans och unikhet. Vår första grafiska designer anställdes 2006 och vi har nu en hel intern designavdelning som skapar såväl grafisk design som produktdesign i nära samarbete med våra produktchefer.

Vårt sortiment omfattar kategorier som sträcker sig från hem, kök, hobby och fest, till leksaker, elektronik och prylar, mat och tillbehör och har ett brett tilltal i alla ålders- och inkomstgrupper. Varje månad uppdateras sortimentet med nya produkter uppdelade i två produktkampanjer, vanligtvis anpassade till säsongsteman och/eller festliga tillfällen, t.ex. Alla hjärtans dag, Back-to-School, Halloween eller jul.
De säsongsbetonade kampanjprodukterna kompletteras av vårt fasta sortiment som består av cirka 1 400 produkter som är relevanta över årstiderna och alltid finns tillgängliga i våra butiker.

compras

Medan det kontinuerliga arbetet med produktval, innovation och utveckling huvudsakligen utförs internt, läggs produktionen ut på externa leverantörer som åtar sig att följa vår uppförandekod för leverantörer och våra kvalitets- och etiska riktlinjer, samtidigt som de arbetar under vår övervakning.

Alla produkter går igenom vår produktsäkerhetsprocess, som tillsammans med vårt testprogram garanterar att kraven på kvalitet och efterlevnad uppfylls.

För att säkerställa ett optimalt produktutförande i butikerna har vi inrättat en tvärfunktionell process för planering av försäljning och verksamhet. Denna process övervakar hela leveranskedjans status och varnar i tid om det finns avvikelser i mål eller planering.

Logística

En effektiv logistikverksamhet som ger våra butiker leveranser i tid är en hörnsten i vår verksamhet. Vi samarbetar med ett antal logistikleverantörer för att säkerställa en skalbar och kostnadseffektiv verksamhet runt om i världen. Under 2020 skickade våra logistikcenter i Köpenhamn (DK), Raunds (UK), Barcelona (ES), Shanghai (CN), Shimizu (JP) och Icheon (KR) mer än 350 000 000 artiklar till våra butiker.

Företagets ryggrad

Vår snabba tillväxt under de senaste decennierna stöds av en flexibel och skalbar modell för leveranskedjan, investeringar i IT-infrastruktur och en fortsatt förstärkning av organisationen och affärsprocesserna. Det är ett strategiskt imperativ att fortsätta stärka vår ryggrad för att kostnadseffektivt stödja framtida tillväxt.

Vi har en verksamhetsmodell med en styrningsstruktur som är förankrad kring vår ledningsgrupp. Ledningen övervakar och granskar funktionernas och partners operativa och finansiella resultat, med målet att proaktivt dra nytta av möjligheter samt ta itu med potentiella utmaningar på våra marknader, inklusive den pandemi som vi upplevde 2020.

Ett fokusområde är att säkerställa en effektiv drift och effektiva processer i leveranskedjan med låga krav på rörelsekapital för att betjäna våra butiker på ett effektivt sätt.

Vi strävar efter att frigöra kapital för framtida uppköp av partnerskap och generellt för att stödja kontinuerlig utveckling av vår verksamhet. Våra initiativ syftar till att förbättra lagernivåerna genom att minska ledtiden från inköp till försäljning, stärka vår prognosprocess och förbättra rörelsekapitalet samt förbättra samordningen inom hela organisationen.

lagrar

Under 2020 fokuserade vi på att konsolidera vårt butiksnätverk och våra funktioner och stärka ryggraden i vår verksamhet för att förbereda oss för en solid tillväxt i framtiden.

Våra butiker hyrs för att minimera initiala investeringar och ligger på platser med hög trafikfrekvens på huvudgator och i populära köpcentrum. Den typiska storleken är mellan 150 och 250 m2 försäljningsyta. Butikerna verkar öppna och ljusa, upplagda i en labyrint som är enkel att navigera i, vilket gör det möjligt för kunderna att söka inspiration och upptäcka hela produktutbudet efter hand, samtidigt som den livliga och igenkännbara musiken skapar en välkomnande atmosfär.

Inredningen är skandinavisk med opretentiösa, praktiska trämöbler, vita väggar och varm belysning från enkla pendlar som belyser produkterna.

Vi vill säkerställa en positiv kundupplevelse, och vi anser att våra butiksanställda spelar en viktig roll i detta. Deras hängivenhet och engagemang för vårt koncept är avgörande för våra kunders shoppingupplevelse och uppfattningen om vårt varumärke. Vi har en stor del av vår framgång att tacka våra butiksanställda för, eftersom de dagligen interagerar med tusentals kunder, och därför prioriterar vi utveckling och utbildning av vår personal, eftersom vi tror att detta kommer att hjälpa oss att upprätthålla en rolig och inspirerande kundupplevelse.

Marcador de Våra

Vi har en stark närvaro i Europa och en närvaro i Asien med ett franchiseföretag i Sydkorea och ett joint venture-partnerskap i Japan. På de flesta av våra marknader äger och driver vi verksamheten själva, dvs. 100 % ägande. På andra marknader är verksamheten strukturerad genom ett joint venture-partnerskap. I framtiden kommer vi att tillämpa franchisemodellen när vi går in på nya marknader.

I dag äger Zebra enheterna i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Baltikum, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Polen, Italien, Frankrike, Tyskland samt en stor del av Spanien, inklusive områdena kring Barcelona, Madrid, Mallorca och Valencia.

Som en del av vår konsolideringsstrategi har vi ökat andelen helägda enheter, vilket gör det möjligt för oss att öka skalfördelarna i vår organisation. Att skörda dessa skalfördelar kommer att fortsätta under de kommande åren, och med tiden strävar vi efter att konsolidera de marknader som för närvarande inte är helägda.