Vie frakt från 60€

×

Varning! Det här är maskinöversättning som med stor sannolikhet får dig att le.

Condiciones de competencia

Tävlingen anordnas av TZ-shops South Sweden AB, Södergatan 16, 211 34 Malmö, organizationsnummer 556753-0539 (ansvarig för Flying Tiger Copenhagen-butikerna i Sverige).

Vinsten

Priset består av vinnaren som deltar i ett Store Run i vilken Flying Tiger Copenhagen i Sverige som helst. En Store Run består av att vinnaren samlar så många produkter som möjligt på 60 sekunder. Förutsatt att vinnaren passerar den angivna mållinjen inom 60 sekunder och i övrigt agerar i enlighet med instruktionerna för Store Run som anges i tävlingsvillkoren och/eller av Flying Tiger Copenhagens personal på plats i butiken, vinner vinnaren produkterna i målzonen.

Villkor para deltagande

 1. Deltagare i tävlingen får inte vara anställda av Flying Tiger Copenhagen eller något annat företag som ingår i Zebra A / S.

 2. Deltagare i tävlingen måste vara över 15 år.

 3. Deltagare i tävlingen är ansvariga para eventuella rese- och logikostnader i samband med deltagande i tävlingen.

 4. Para att delta i tävlingen måste du prenumerera på vårt nyhetsbrev och svara på frågorna korrekt.

 5. Flying Tiger Copenhagen väljer en vinnare.

 6. Vinnaren väljs av en jury bestående av tre representanter från Flying Tiger Copenhagen. Jurado beslut kan inte överklagas.

 7. Vinnaren kommer att meddelas vía e-post. Vinnaren kommer också att tillkännages i en Instagram Story på @FlyingTigerSE, och vinnaren acceptrar det.

 8. Om vinnaren inte hör av sig inom 7 dagar efter att vi har kontaktat vederbörande, så förbehåller vi oss rätten att utse en annan vinnare.

 9. Vinnaren förbinder sig att, para att vara berättigad till priset, vara tillgänglig para att delta i Store Run vid den tid som Flying Tiger Copenhagen caídas.

 10. Om vinnaren inte är tillgänglig para att delta i Store Run, förbehåller sig Flying Tiger Copenhagen rätten att välja en alternativ vinnare soso deltagarna.

 11. Priset kan inte överföras eller bytas mot kontanter. Eventuell skatt betalas av vinnaren.

 12. Produkter som ingår i priset täcks inte av våra vanliga regler för return. Para defekter i produkterna är Flying Tiger Copenhagen ansvarig i enlighet med konsumentlagstiftningen.

 13. Vinnaren förbinder sig att bära kläder / accessoarer som instrueras och tillhandahålls av Flying Tiger Copenhagen en Store Run.

 14. Bajo Store Run får vinnaren bara välja produkter och inte t.ex. presentkort och får inte fösa ner varor i kundkorgen.

 15. Flying Tiger Copenhagen förbehåller sig rätten att (a) filma och intervjua vinnaren bajo och i samband med Store Run (b) fritt använda filmen och vinnarens namn för marknadsföringsändamål på sociala medier för Flying Tiger Copenhagen och associerade företag.

 16. Flying Tiger Copenhagen tar inte ansvar para tekniska svårigheter problema eller som kan påverka deltagandet i tävlingen eller dess slutresultat.

 17. Vinnaren deltar i Store Run på egen risk och Flying Tiger Copenhagen kan inte hållas ansvarig para eventuella skador som uppstår i samband med detta.

 18. Om vinnaren med avsikt eller försumlighet orsakar skada på butiken eller produkterna bajo Store Run, ska vinnaren ersätta Flying Tiger Copenhagen de inträffade kostnaderna.

 19. Flying Tiger Copenhagen förbehåller sig rätten att (1) diskvalificera deltagare som agerar i strid med villkoren och (2) utesluta produkter från priset i händelse av att vinnaren har handlat i strid med Store Run-instruktionerna i villkoren av tävlingen i but.

 20. Deltagarna godkänner alla tävlingsvillkor genom att delta i tävlingen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som samlas en i samband med tävlingen kommer att behandlas i enlighet med vår Política de Privacidad.